Добавить новость
103news.com
World News in Greek
Сентябрь
2023

Ανοίγει ο δρόμος για να εκλεγεί ο Κασσελάκης στη Βουλή

0
Ta Nea 

Πώς μπορεί να μπει στη Βουλή εάν εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί το εάν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή ο Στέφανος Κασσελάκης, αν καταφέρει τελικά να αναδειχθεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον β’ γύρο των εκλογών.

Το σενάριο εισόδου Κασσελάκη στη Βουλή φέρνει τουλάχιστον 5 + 1 παραιτήσεις. Συγκεκριμένα, η συζήτηση είχε ανοίξει από τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει μόνο τρία άτομα.

Για να μπει στη Βουλή ο Στέφανος Κασσελάκης πρέπει να παραιτηθεί κάποιος από τους τρεις εκλεγέντες και να αποχωρήσουν οι πέντε επιλαχόντες

Συγκεκριμένα, ήταν εκλεγμένοι ο Όθωνας Ηλιόπουλος, η Έλενα Ακρίτα και ο εν αποστρατεία Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.

Η Έλενα Ακρίτα δεν φαίνεται όμως, να σκοπεύει να αφήσει την έδρα της. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της παραίτησης από την έδρας, ενώ ο Θανάσης Τσακρής μίλησε κι αυτός για το ενδεχόμενο παραίτησης.

Για να μπορέσει να μπει όμως, ο κ. Κασσελάκης στη Βουλή θα πρέπει να παραιτηθεί ένας εκ των εκλεγμένων αλλά και ακόμη 6 άτομα.

Συγκεκριμένα:

-Πόπη Τσαπανίδου

-Μιχάλης Καλογήρου

-Τζένη Λειβαδάρου

-Θανάσης Τσακρής

-Ζωρζέττα Λάλη

«Θα μπορούσα να παραιτηθώ για να μπει στη Βουλή»

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της εισόδου του στη Βουλή, εξέφρασε ο Αθανάσιος Τσακρής, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση στη σειρά του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος.

«Αν είναι κάτι καλό για την εξέλιξη της διαδικασίας μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα αποδεχτώ» να παραιτηθώ είπε στην ΕΡΤ ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, για να έχει παρουσία εντός Κοινοβουλίου ο Κασσελάκης εφόσον εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος.

Εάν ο Στέφανος Κασσελάκης, κερδίσει και την Κυριακή και αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα αρχίσει η αναζήτηση για το πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει την παρουσία του στη Βουλή, καθώς υπενθυμίζεται ότι δεν εξελέγη στις Εθνικές εκλογές.

Το βασικό σενάριο είναι να παραιτηθεί κάποιος από τους τρεις εκλεγέντες και να αποχωρήσουν οι πέντε επιλαχόντες, μέσα στους οποίους είναι και ο Τσακρής, προκειμένου να μπει στη Βουλή ο Κασσελάκης.

Губернаторы России
Москва

Сергей Собянин принял присягу мэра

Москва

3 000 км, 10 городов и море впечатлений: большое семейное приключение Тутты Ларсен по России


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин и Краснов открыли Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Сергей Брановицкий

Песня под Ключ. Купить Песню под Ключ. Запись Песни под Ключ.
Спорт в России и мире

Инклюзивный спортивный студенческий фестиваль

Калининградские сёрферы завоевали 4 медали чемпионата и первенства России

Арина Гончарова из Карачаево-Черкесии стала победителем Международного турнира «President Cup Xl»

Собянин и Краснов открыли Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука


WTA

Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после критики WTAНовости Крыма на Sevpoisk.ru
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России