Мы в Telegram
Добавить новость
103news.com

World News in Greek

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог
Май
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Για να σωθεί η Βενεζουέλα, δώστε στον Μαδούρο μια στρατηγική εξόδου

Capital.gr 

Οι ελπίδες για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της συσπείρωσης της πολιτικής αντιπολίτευσης και των εμφανών διαιρέσεων εντός του κυβερνώντος κόμματος του Μαδούρο ενόψει των εκλογών της 28ης Ιουλίου. Δεν υπάρχει όμως λόγος να είμαστε πολύ αισιόδοξοι μέχρι να έχουμε μια σαφέστερη λύση στο μεγάλο αίνιγμα "Μαδούρο".Οι επιθετικές εφεδρείες της αγοράς

Capital.gr 

Κοιτώντας τις επιμέρους μετοχές που "ρυθμίζουν" με τη βαρύτητά τους την κίνηση του Γενικού Δείκτη, εντοπίζουμε τρεις μετοχικές αξίες που το τελευταίο τρίμηνο παρουσιάζουν μια άνευ αιτίας υστέρηση σε σχέση με την αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα βγουν επιθετικά μπροστά. Μιλάω για την Τράπεζα Πειραιώς, τη ΔΕΗ και τον ΟΠΑΠ. Γράφει ο Απόστολος Μάνθος.

Πώς το Ιράν και το Ισραήλ είναι αφύσικοι αντίπαλοι

Capital.gr 

"Η ιστορία είναι γεμάτη με πολέμους για τους οποίους όλοι ήταν σίγουροι ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να συμβούν", είπε κάποτε ο Βρετανός συγγραφέας και πολιτικός Ίνοχ Πάουελ. Μια ολοκληρωτική σύγκρουση μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και του Ισραήλ φαινόταν κάποτε απίθανη. Όμως τον περασμένο μήνα, ο μακροχρόνιος σκιώδης πόλεμος των δύο χωρών πέρασε στο φως.Москва

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин сообщил о планах развития специализированной медпомощи в Москве103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Анастасия Волочкова

«Я заставила себя не испытывать чувство голода»: Анастасия Волочкова рассказала в шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3 о своём детстве
Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин

В столице Туркменистана - Ашхабаде открыли памятник легендарному армянскому поэту и композитору Саят-Нове

"Спартак" обыграл "Рубин" в последнем матче Джикии


ATP

Теннисист Медведев потеряет место в рейтинге ATPНовости Крыма на Sevpoisk.ru


Москва

Спасатели ликвидируют пожар в торгово-офисном здании на востоке МосквыЧастные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России