Мы в Telegram
Добавить новость
103news.com
World News in Czech
Май
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
31

Šéf ústavu v Podolí: Peníze na léčbu potíží s otěhotněním přestávají stačit

0

„Absurdní chování alternativních matek je pro mě nepochopitelné,“ přiznává v rozhovoru Jaroslav Feyereisl, ředitel Ústavu péče o matku a dítě. Co ho vede k příkrým slovům?

Je čas na změnu – a ta se zdaleka netýká jen toho, že Jaroslav Feyereisl po čtyřiadvaceti letech opustí pozici šéfa prestižního Ústavu péče o matku a dítě v pražském Podolí. Rodila u něj Ivana Gottová, manželka šlechtice Lobkowicze, dcera Dagmar Havlové a řada jiných. Podle zkušeného lékaře a manažera je třeba přehodnotit systém financování celého oboru.

V gynekologii a porodnictví, potažmo v celém zdravotnictví, čím dál víc platí následující přímá úměra: „Nové metody, medikace a technologické postupy, které zvedají šanci na úspěšnou péči, jsou stále dražší. Současný ekonomický model přestává stačit,“ varuje Feyereisl.

Konkrétně v oboru, jemuž se několik desetiletí věnuje, se zásadním způsobem zvyšuje věk prvorodiček a s tím logicky i potíže s otěhotněním. Možnosti, jak takové ženě pomoci, jsou sice stále větší, ale také nákladnější.

„Rozhodně nepléduji pro dvourychlostní zdravotnictví pro bohaté a pro chudé. Přesto je nutné kalkulovat s náklady a uvědomit si, že vše bude ufinancovatelné jen do určité míry,“ připomíná.

„Je nutné diskutovat o nadstandardech – a o tom, jak se stavět k ženám, které upřednostnily kariéru, což je samozřejmě jejich právo, a nyní se snaží o dítě v pozdějším věku,“ říká odborník se čtyřiačtyřicetiletou praxí.

Výhled do ekonomické budoucnosti Feyereislova oboru je komplikovanější a ne tak povznášející jako výhled z jeho kanceláře v impozantním ústavu pod Vyšehradem, jemuž vládne. Od příštího roku už mu ovšem vládnout nebude: v březnu oslavil sedmdesátku a vyplní předem vyslovený slib, že z čela nejprestižnějšího porodnického ústavu v Česku v tomto věku odejde.

Už máte nástupce?

S předstihem jsem se po něm rozhlížel a z několika kandidátů se pro jednoho rozhodl. Nástupce ale určí klasické výběrové řízení, takže mohu jen doufat, že zvítězí ten, o němž si myslím, že by to dělat měl a že je schopen se ve všem rychle zorientovat. Což by neměl být problém, protože zde spolu děláme takřka dvacet let.

Jeho jméno však zatím nevyslovím – nerad bych mu tím dal „polibek smrti“. Měl jsem možnost promluvit s lidmi, kteří budou účastni ve výběrové komisi, a také s ministrem zdravotnictví a dozvěděl jsem se, že zájem o uvolněnou pozici bude značný.

Absurdní chování poměrně značné skupiny alternativních matek je pro mě nepochopitelné.

Jaroslav Feyereisl
Forbes Digital Premium
Губернаторы России
Москва

Собянин рассказал о рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства

Москва

С чего начинается любое заболевание?


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин объявил о начале испытаний беспилотного трамвая в городских условиях и запуске виртуальной карты «Тройка»103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Булат Окуджава

В Иллюзионе пройдет ретроспектива «Персона: Булат Окуджава»
Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о развитии спорта в селах Чукотки

В ОЭЗ «Технополис Москва» выпущена серия автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил серию автомобилей для кольцевых гонок


Екатерина Александрова

Екатерина Александрова уступила Линетт во втором круге турнира в СтрасбургеНовости Крыма на Sevpoisk.ru
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России