Мы в Telegram
Добавить новость
103news.com
World News in Czech
Май
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
31

Evropská komise zlepšila odhad české ekonomiky. Zvýší se o 1,2 procenta

0

Evropská komise ve středu mírně zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt Česka se podle její nové prognózy zvýší o 1,2 procenta, zatímco v únoru Komise jeho růst odhadovala na 1,1 procenta.

V příštím roce nadále počítá se zrychlením růstu na 2,8 procenta. Komise to ve středu uvedla ve svém jarním hospodářském výhledu.

„Po poklesu o 0,3 procenta v roce 2023 se předpokládá, že reálný HDP v Česku vzroste v roce 2024 o 1,2 procenta a v roce 2025 o 2,8 procenta, protože klesající inflace pomáhá obnovovat kupní sílu,“ uvedla unijní exekutiva. Průměrná inflace v Česku by podle ní měla letos klesnout na 2,5 procenta a v příštím roce na 2,2 procenta.

Komise upozornila, že díky výraznému poklesu inflace se obnovil růst reálných mezd. Předpověděla, že ve spotřebě domácností by tak měl v letošním roce po dvou letech poklesu nastat obrat, ke kterému by měla přispět rovněž vysoká úroveň úspor. Spotřeba domácností by se tak podle Komise měla znovu stát hlavním motorem růstu české ekonomiky.

Komise rovněž předpověděla, že růst vládní spotřeby v důsledku opatření ke konsolidaci veřejných financí zpomalí. Se zpomalením růstu počítá rovněž u veřejných investic. Předpokládá, že rozpočtový deficit se letos sníží na 2,4 procenta HDP a napřesrok klesne na 1,9 procenta HDP.

Komise počítá s pokračujícím růstem českého exportu, a to díky poklesu problémů v dodavatelských řetězcích a oživování poptávky ze strany hlavních obchodních partnerů.

Předpokládá nicméně, že od příštího roku bude růst exportu v důsledku oživování domácí poptávky pomalejší než růst importu, což bude brzdit celkový hospodářský růst. Komise rovněž poukázala na riziko obnoveného vzestupu cen energií, který by mohl zasáhnout energeticky náročný průmysl či poptávku ze strany obchodních partnerů.

Míra nezaměstnanosti v Česku se letos podle Komise zvýší na 2,8 procenta z loňských 2,6 procenta, nadále však bude patřit mezi nejnižší v Evropské unii. To by mělo vytvářet tlak na zvyšování mezd. Komise upozornila, že trh práce čelí pokračujícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků a stárnutí populace.

Губернаторы России
Москва

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Москва

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже товаров из магазина


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Три из пяти участков новой трассы на юго-западе Москвы завершены — Собянин103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Игорь Бутман

Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступит на площадке у Великой Китайской стены
Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Бойцовская лига «Наше Дело» представит спортивную зону на Дне России

Аделина Панина: какие элементы фэншуй должны быть на кухне, чтобы есть и худеть

Сделано в СССР. Первое историческое ралли в Москве стартует 2 июня


Ролан Гаррос

Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата ФранцииНовости Крыма на Sevpoisk.ru


Game News

Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России